Styrelsefunktionär

Svenska Kennelklubben har närmare 1 000 anslutna klubbar. I alla dessa klubbar sitter det en styrelse med uppgift att driva klubbens verksamhet framåt. Med ett snitt på 7 ledamöter per styrelse är ni alltså runt 7 000 frivilliga som gör en jätteinsats för SKKs cirka 300 000 medlemmar.

Du som är styrelsemedlem har en mycket viktig roll i organisationen och utan dig faller organisationen platt till marken. Att vara med i en styrelse innebär en hel del arbete men det ska också vara roligt. För att förenkla styrelsearbetet och stötta er som arbetar i klubbstyrelser har SKK tagit fram information, mallar och riktlinjer kring styrelsearbete.

Allt detta finns samlat i Föreningspaketet i form av pdf-filer. Om ni behöver hjälp i föreningsfrågor är det Föreningskommittén som ni ska vända er till. Ta först en titt i Frågebanken där Föreningskommittén samlat de vanligast förekommande föreningstekniska frågorna.

Relaterade sidor

 • Dokument för klubbar

  Här har vi samlat dokument som du kan behöva i din roll som styrelsemedlem, utbildningsansvarig, medlemsansvarig eller redaktör för klubbens webbplats eller tidning.

  Läs mer
 • Föreningspaketet

  För att underlätta klubbarnas arbete har Föreningskommittén tagit fram ett paket med dokument som beskriver föreningsarbete och SKK-organisationen.

  Läs mer
 • Frågebanken

  I Frågebanken har föreningskommittén samlat frågor som kommit in till kommitttén och som kan vara av intresse för andra som arbetar i styrelser.

  Läs mer
 • Digitala års- och fullmäktigemöten

  Även under 2024 ger SKKs föreningskommitté möjlighet till digitala års- eller fullmäktigemöten för de klubbar som önskar. Läs här vilka krav som då måste uppfyllas. Kommittén har sedan tidigare gett dispens för både år 2022 och 2023.

  Läs mer
 • Klubbförsäkring

  Ingen klubb är immun mot oväntade händelser som bränder, vattenskador eller ekonomiska oegentligheter. Med SKKs klubbförsäkring, framtagen i samarbete med Länsförsäkringar Stockholm, kan ni känna er trygga och skyddade.

  Läs mer
 • Rapportera antal medlemmar

  Alla klubbars medlemsantal redovisas årligen i SKKs verksamhetsberättelse. Därför behöver alla klubbar varje år rapportera antalet medlemmar per den 31 december. Gör det senast 31 januari via vårt formulär som du hittar här.

  Läs mer
 • Rapportera in ny styrelse

  Här kan du rapportera in er nya styrelsesammansättning efter årsmötet. Fyll i vårt webbformulär direkt på datorn. Det går både snabbt och är enkelt!

  Läs mer
 • Kom ihåg GDPR

  Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft i Sverige. Med hänsyn till det vill SKK/FK påminna SKKs klubbar om det arbete på området som fortfarande behöver göras. Här kommer vi med tips om hur!

  Läs mer
 • Att möta medierna

  Det kan hända att du kommer i kontakt med journalister i din roll som styrelsemedlem eller annan funktionär i klubben. Se medierna som en resurs och inte som ett hot! Att möta medierna är en möjlighet att nå ut med ett budskap, en förklaring, en ståndpunkt eller som en hjälp inför ett evenemang.

  Läs mer