Rasseminarium & regionala domarexaminationer

Svenska Domarföreningen, SDF, arrangerar ibland utbildningstillfällen för exteriördomare, som Exteriördomarkommittén godkänt att motsvara en elevtjänstgöring för berörda raser. Exteriördomarkommittén har även beslutat att regionala domarexaminationer kan anordnas, av SDF eller annan arrangör, enligt de fastställda ramarna som samtliga exteriördomare erhållit.

SDF rasseminarium med elevstatus

Deltagande vid presentation, som anordnas enligt Ramar för genomförande av rasseminarium i SDFs regi, kan räknas som elevtjänstgöring för de domare som har fått tillstyrkan för utökning av rasregister från berörd specialklubb eller avtalsansluten rasklubb. Använd i så fall blanketten Intyg närvaro rasseminarium SDF.

Regionala examinationer

Domare som har tillstyrkan att utöka sitt rasregister kan delta på examination för rasen. Minst två aspiranter måste delta vid regional examination för en ras för att den ska kunna genomföras. Det får inte vara mer än fyra aspiranter per ras, först till kvarn gäller. I listan nedan ser du aktuella examinationer.

Aktuella evenemang

För närvarande finns det inte några rasseminarium eller examinationer inplanerade.