Rasseminarium & regionala domarexaminationer

Svenska Domarföreningen, SDF, arrangerar ibland utbildningstillfällen för exteriördomare, som Exteriördomarkommittén godkänt att motsvara en elevtjänstgöring för berörda raser. Exteriördomarkommittén har även beslutat att regionala domarexaminationer kan anordnas, av SDF eller annan arrangör, enligt de fastställda ramarna som samtliga exteriördomare erhållit.

SDF rasseminarium med elevstatus

Deltagande vid presentation, som anordnas enligt Ramar för genomförande av rasseminarium i SDFs regi, kan räknas som elevtjänstgöring för de domare som har fått tillstyrkan för utökning av rasregister från berörd specialklubb eller avtalsansluten rasklubb. Använd i så fall blanketten Intyg närvaro rasseminarium SDF.

Regionala examinationer

Domare som har tillstyrkan att utöka sitt rasregister kan delta på examination för rasen. Minst två aspiranter måste delta vid regional examination för en ras för att den ska kunna genomföras. Det får inte vara mer än fyra aspiranter per ras, först till kvarn gäller. I listan nedan ser du aktuella examinationer.

Aktuella evenemang

 • 4 juli 2024
  chesapeake bay retriever
  Examination samt presentation med elevstatus.
  Tvååker-utställningen, efter torsdagens bedömning.
  Examinatorer: Ann-Christin Johansson + Liz-Beth C Liljeqvist.
  Presentatörer: Eva Nielsen + Liz-Beth C Liljeqvist.
  Arrangör: SDF Väst / Jennie Andersson, 076-554 43 09, dreammaxkennel@gmail.com.
  Anmälan senast 20 juni till SKKs utbildningsavdelning, utb@skk.se
 • 6 juni 2024
  grosser schweizer sennenhund
  samt berner sennenhund om intresse finns
  Examination samt presentation med elevstatus.
  Hässleholmsgården, Hässleholm, start kl 12.
  Examinatorer: Jan Herngren + Eva Liljekvist Borg.
  Presentatör: Jan Herngren.
  Arrangör: SDF Syd / Marie Gadolin, 076-626 78 60, marie.gadolin@gmail.com