Digitala års- och fullmäktigemöten

Även under 2024 ger SKKs föreningskommitté möjlighet till digitala års- eller fullmäktigemöten för de klubbar som önskar. Läs här vilka krav som då måste uppfyllas. Kommittén har sedan tidigare gett dispens för både år 2022 och 2023.

SKKs föreningskommitté har den 17 augusti beslutat att det kommer att vara tillåtet att genomföra årsmötet digitalt under hela 2024. Vid digitala årsmöten gäller följande:

 • Det är tillåtet att kräva att medlemmar i förväg anmäler sitt deltagande vid årsmötet. Beslutet gäller endast digitala årsmöten under 2024 och föranmälan får som tidigast stänga sju dagar före mötet. Hänvisning till hur man föranmäler sig ska finnas med i kallelsen.
 • Protokollet ska innehålla redogörelse för den metod som använts för närvaro- och medlemskapskontroll samt för upprättande av röstlängd.
 • Protokollet ska innehålla redogörelse för metod vid slutna voteringar med bibehållen valhemlighet, om sådan votering genomförts vid mötet.
 • För Svenska Brukshundklubben omfattas även de medlemsmöten, som stadgarna kräver, i beslutet.
 • Föreningskommittén avråder från hybridmöten där vissa deltagare är närvarande fysiskt och andra deltar via videolänk. Förtydligande angående hybridmöten.
 • Kommittén avråder även ifrån att styrelsen och mötespresidiet sitter tillsammans vid hybridmöten och digitala möten utan att andra medlemmar finns närvarande.
 • Föreningskommittén upplyser om att ett alternativ till hybridmöten kan vara att klubben streamar mötet. Medlemmarna kan då se och lyssna på mötet, men saknar yttranderätt och rösträtt.
 • SKK kommer inte att tillhandahålla de mötestyper som funnits under 2020 och 2021. För klubbar som funderar på att själva arrangera ett digitalt årsmöte finns en lathund att ta del av.
 • Föreningskommittén har tidigare fattat följande beslut om års- och fullmäktigemöten: Det är inte tillåtet att kräva covid-bevis, vaccinationsintyg, eller liknande för deltagande vid årsmöten inom SKK-organisationen.
   
   

Mer om digitala möten

 • Lathund för digitalt årsmöte via videokonferens

  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, det är alltså fråga om ett viktigt och formbundet möte för att utvärdera och planera föreningens verksamhet.

  Läs mer