Rapportera antal medlemmar för årsredovisning

Alla klubbars medlemsantal redovisas årligen i SKKs verksamhetsberättelse. Därför behöver alla klubbar varje år rapportera antalet medlemmar per den 31 december. Gör det senast 31 januari via vårt formulär som du hittar här.

Därför vill vi veta antalet medlemmar

I den årliga verksamhetsberättelsen för Svenska Kennelklubben skriver vi alltid hur många medlemmmar som finns i hela organsiationen,: medlemmar i  läns- och specialklubbar, verksamhets- och ungdomsklubbar samt avtalsanslutna klubbar. Det är därför vi behöver få in dessa siffor.

De klubbar vi sköter medlemsadministrationen åt har vi koll på, men de övriga klubbarna måste rapportera in antalet medlemmar till oss, så siffrorna blir korrekta.

Gör det senast 31 januari

Ni måste till SKKs kansli, rapporterar antalet medlemmar per den 31 december varje år. Gör det så snart ni kan efter årsskiftet men absolut senast 31 januari året efter.

Dessa medlemmar ska räknas

Räkna alla era medlemmar! Det spelar ingen roll vilken typ (kategori) av medlemskap det är. Ni rapporterar den totala medlemssiffran till oss.

För ras- och specialklubb gäller:

  • Specialklubbar med anslutna rasklubbar ska, utöver sin egna medlemmar, samla in och rapportera antelet medlemmar i respektive rasklubb.
  • Varje enskild klubb ska redovisas separat i formuläret nedan och kan alltså inte slås ihop med varandra.

För SKK-administrerade klubbar gäller:

  • De klubbar vars medlemmar administreras av SKK kansli behöver inte rapportera in något. Redovisningen sköter SKKs kansli om.

Rapportera direkt via webben

Du kan redovisa era medlemssiffror med webbforumläret nedan, klicka bara på länken:

Antalet medlemmar, redovisning från SKK anslutna klubbar

Vi hjälper till vid frågor!

Kontakta medlemsservice

Telefon: 08-795 33 44
E-post: medlem@skk.se