Vid inbjudan

Då du som exteriördomare tackar ja till ett uppdrag, är det viktigt att du känner till anvisningar, regler, skyldigheter men också vilka rättigheter du har. För att hjälpa dig har vi på denna sida samlat information, blanketter, regelverk med mera.

Inkvartering

Hotellrum med dusch, toalett, tv och telefon. Om det inte finns hotell på utställningsorten, eller standarden på de hotell som finns är låg, ska du kontaktas före utställningen och tillfrågas om den förläggning som arrangören kan erbjuda är acceptabel för dig.

Erbjuds du att bo hemma hos någon i klubben är det självklart att du ska kunna "rå dig själv" – inte sova i en tältsäng i gillestugan. Självklart ska domaren aldrig erbjudas sängplats hos en utställare. Du behöver inte acceptera att bo hemma hos någon om du inte själv vill.

Måltider

Arrangören ska i förväg informera dig om vad som gäller för middag kvällen innan utställningen. Om du anländer sent ska du ha möjlighet att få en lättare förtäring vid ankomst. Arrangören ska se till att det finns mat eller annan förtäring på utställningsplatsen.

Det är brukligt med en gemensam middag vid flerdagarsutställningar. Arrangören bör i god tid informera om klädkoden.