Rasstandarder

Du kan ladda ned varje rasstandard för sig. Vi har även samlat samtliga rasstandarder inom varje grupp i "paket" för nedladdning, i syfte att underlätta för domare och andra.

Standarder för enskilda hundraser

Hundrasguiden – aktuella standarder finner du under respektive hundras.

Standarder ännu inte på svenska

En ny eller reviderad FCI-standard gäller även i Sverige från det att den publiceras på engelska på FCIs webbplats. Arbetsgruppen för standardfrågor översätter FCI-standarder och ofta remitteras den till berörd specialklubb innan svensk version publiceras.

Lista över FCI-raser som saknar svensk översättning av standard

Hittar du inte hundrasen?

Vissa hundraser har ännu inte kommit till Sverige, det vill säga vi har ännu inte registrerat någon hund av den rasen. På FCIs webbplats finner du en komplett lista över de hundraser FCI erkänner. 

Alla FCI-erkända hundraser (FCIs webbplats)