Teckna SKKs klubbförsäkring

Ingen klubb är immun mot oväntade händelser som bränder, vattenskador eller ekonomiska oegentligheter. Med SKKs klubbförsäkring, framtagen i samarbete med Länsförsäkringar Stockholm, kan ni känna er trygga och skyddade.

Vem kan tecka försäkringen?

Alla klubbar anslutna till SKK, både centrala och lokala, kan teckna SKKs klubbförsäkring. Det inkluderar:

 • Länsklubb
 • Lokal kennelklubb
 • Specialklubb och deras distrikt/lokalavdelning
 • Rasklubb och deras distrikt/lokalavdelning
 • Ungdomsförbund, SHU och deras distrikt/lokalavdelning
 • Verksamhetsklubb och avtalsansluten verksamhetsklubb
 • Avtalsansluten rasklubb

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen är anpassad efter verksamheten hos SKKs klubbar och omfattar fem viktiga områden:

 • Egendomsförsäkring (brand, inbrott och vattenskada)
 • Ansvarsförsäkring
 • Förmögenhetsbrott
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring

Observera att olycksfallsförsäkring för enskilda utställare och deltagare inte ingår.

Mer detaljerad beskrivning av varje delförsäkring finns att läsa i: Försäkringsbrev

Vad kostar det?

För närvarande (2024) är 430 klubbar anslutna till SKKs klubbförsäkring vilket gör att vi kan erbjuda en förmånlig premie på endast 635 kr per klubb och år.

Hur tecknar klubben en försäkring?

Anmäl er enkelt via vår webbplats: : klubbshop.skk.se

Har ni frågor?

Kontakta vår Ekonomiavdelning

Telefon: 08-795 30 00 (Svenska Kennelklubbens växel)
E-post:
ekonomi@skk.se

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar gällande klubbförsäkring

Försäkringen innehåller inte någon olycksfallsförsäkring för enskilda utställare, deltagare i prov och tävlingar, kurser eller liknande. Vid skada hänvisas till personens privata olycksfallsförsäkring.

Klubbförsäkringen omfattar nedanstående personer:

 • Anställda
 • Styrelse- och kommittéledamöter
 • Domare
 • Tävlingsfunktionärer

Ska vi teckna försäkring även för våra lokala avdelningar/distrikt?

Alla avdelningar/distrikt som uppfyller minst ett av nedanstående kriterier ska teckna en separat försäkring;

 • Avdelning/distrikt med eget organisationsnummer
 • Avdelning/distrikt som upprättar egen balans- och resultaträkning samt kallar till egna årsmöten.
   
   

Årspremien uppgår till 570 kr (år 2019).

Vem kontaktar jag om det uppstår en skada?

Kontakta alltid Svenska Kennelklubbens Ekonomiavdelning som förmedlar skadeanmälan vidare till Länsförsäkringars Skadeanmälan.

I mejlet skriver ni kort vad som skett, vilket datum skadan skedde samt kontaktuppgifter till klubben och kontaktperson.

Skicka skadeanmälan till e-postadress: ekonomi@skk.se

Ni kommer sedan att kontaktas av en skadereglerare från Länsförsäkringar för mer detaljer avseende anmälan.

Det är Länsförsäkringars skadeavdelning som bedömer och beslutar om ersättningsnivåer.
 
 

En faktura skickas från Svenska Kennelklubben direkt till ansvarig klubb.

Självrisken är det klubben själv betalar i samband med att ni får ersättning från försäkringen och varierar beroende på vilken del av försäkringen det gäller. På försäkringsbrevet framgår självrisken för respektive del.

Vad gör vi när skadan som vi drabbats av överstiger högsta ersättning enligt försäkringsbrevet?

På försäkringsbrevet framgår vilken den högsta ersättning som försäkringsbolaget ersätter vid skada. Det är därför viktigt att gå igenom respektive klubbs försäkringsbehov för att säkerställa att man har tillräckligt försäkringsskydd.

Kontakta ert lokala Länsförsäkringskontor eller annat försäkringsbolag om ni önskar en individuell rådgivning.