Webbredaktör

Arbetet som webbredaktör har de senaste tio åren utvecklats enormt och i dag ligger ofta ett stort ansvar på den som är webbansvarig i klubben.

I och med den snabba utvecklingen av internet ökar medlemmarnas förväntningar på klubbens webbplats kraftigt för varje år. Klubbens webbplats förväntas inte bara innehålla kontaktuppgifter utan nyheter, information till medlemmar och smarta funktioner.

Mycket att hålla reda på

För dig som är webbredaktör innebär det att hänga med på såväl den tekniska utvecklingen som utvecklingen av lag och rätt på internet. I och med den snabba utvecklingen har även våra lagstiftare svårt att uppdatera lagarna vilket inte gör livet lättare för en webbredaktör. Även SKKs regler får anpassas efterhand som ärenden kommer till kännedom.

Använd Frågebanken och Föreningspaketet

För att underlätta ditt arbete som webbansvarig har vi ställt samman ett antal dokument som vägledning. Om du har frågor som rör vad som föreningstekniskt är lämpligt att göra vänder du dig till Föreningskommittén som handlägger dessa ärenden. Ta gärna först en titt i Frågebanken där Föreningskommittén har samlat vanligt förekommande frågor. För mer allmänna frågor om vad som får publiceras på en webbplats hänvisar vi till myndigheterna.

Läs mer:

Sök bland lagar, särskilt Yttrandefrihetslagen, YGL
Integritetsskyddsmyndigheten
Myndigheten för press, radio och tv
Föreningspaketet
Mall för avtal om utformning och skötsel av webbplats

Relaterade sidor

  • Regler för webb och digitala medier

    Här finner du Svenska Kennelklubbens webbpolicy, regler för webbplatser knutna till SKK samt vår policy för sociala medier.

    Läs mer
  • Marknadsföringsmaterial

    Vill ni hjälpa till att sprida information och kampanjer från Svenska Kennelklubben på era egna webbsidor, i nyhetsbrev och tidningar? Nedan hittar du färdiga annonser, länkar till filmer och andra dokument.

    Läs mer