Föreningskommittén

Föreningskommittén, FK, är Svenska Kennelklubbens kommittè för översyn och handläggning av SKKs och medlemsorganisationers stadgar.

Föreningskommittén

Föreningskommittén bevakar frågor som är av föreningsteknisk karaktär inom SKK-organisationen. Kommittén ansvarar för att ta fram och se över hjälpmedel i föreningsteknik för att hjälpa dig som arbetar i klubbstyrelse.

FK tolkar förekommande stadgar vid tvister eller oklarheter och det är till FK du vänder dig om du har frågor av föreningsteknisk karaktär. Föreningskommittén ansvarar för avtalsanslutna klubbar samt beslutar om specialklubbstillhörighet för nya raser i samråd med inblandade klubbar.

Vill du läsa mer om Föreningskommittén?

Via länken nedan kan du ta del av bland annat mötesdatum, delegeringsordning, ledamöter och protokoll.

Mer information om Föreningskommittén

Kontakta Föreningskommittén

E-post: fk@skk.se
Telefon: 08-795 30 01

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté
Ida Lundqvist
Box 771
191 27 Sollentuna