Exteriörbedömning

Exteriörbedömning får arrangeras av länsklubb, specialklubb eller avtalsansluten rasklubb.

Länsklubbarna får anordna exteriörbedömning för alla raser, special- och avtalsanslutna rasklubbar får anordna exteriörbedömning för den eller de raser klubben har rasansvar för. Specialklubb som har rasklubbar under sig kan ge dem möjlighet att anordna exteriörbedömning för sin ras. Principen är alltså densamma som när det gäller vilka raser en klubb får anordna utställning för.

Anvisningar för exteriörbedömning

Från den 1 januari 2023 gäller uppdaterade anvisningar för exteriörbedömning. Dessa gäller tillsvidare. 

Som arrangör är det mycket viktigt att anvisningarna läses igenom och följs.