Oacceptabelt beteende

För Svenska Kennelklubben är det viktigt att alla känner sig trygga vid tävlingar, prov och andra aktiviteter, och att våra hundar inte uppfattas som hotfulla eller aggressiva. Våra domare och funktionärer är därför skyldiga att rapportera om de uppfattar att någon hund uppvisar ett oacceptabelt beteende.

I SKKs utställnings- och championatregler står bland annat regler för så kallat oacceptablet beteende. Formuleringarna nedan finner du under punkt 5 i avsnittet "Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar".

Oacceptabelt beteende

Reglerna slår fast att hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisat ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området.

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer

Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör samt funktionär vid prov.