Mentalpoolen

För att stötta och inspirera din klubb att komma igång med arbete kring hundars mentalitet finns Svenska Kennelklubbens Mentalpool, en grupp personer med stor kunskap om hundar och mentalitet.

Mentalpoolens logotyp

Idén med Mentalpoolen är att de ska inspirera ras- och specialklubbar i deras arbete med hundars mentalitet.

Idag består Mentalpoolen av en grupp personer, spridda geografiskt över landet. Kontakta dem gärna för att höra vad de kan hjälpa just er klubb med. Du hittar en länk med samtliga kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.

Mentalpoolen kan

 • Föreläsa om mentalitet på grundläggande eller avancerad nivå
 • Erbjuda rasanpassade föreläsningar i de fall data finns
 • Besöka uppfödar- och medlemsmöten
 • Vara bollplank i klubbens mentalitetsarbete
 • Hjälpa till vid revidering av RAS, rasspecifik avelsstrategi
 • Förklara och tolka resultat och data från BPH – Beteende- och
  personlighetsbeskrivning hund
 • I övrigt erbjuda den form av stöd/hjälp klubben önskar för ett
  konstruktivt arbete med hundars personlighet, egenskaper och
  mentalitet

Röster från Mentalpoolen

”Jag kan tänka mig att vi får betydelse för den rasklubb som är intresserad men har svårt att få igång något konstruktivt, men också i de klubbar där man har påbörjat arbete men har svårt att ta det vidare eller upplever att det går trögt. Det vore också roligt om vi kunde få med jakthundsraserna!”

”Jag har jobbat yrkesmässigt med att leda samtal och på ett konstruktivt sätt föra en fråga framåt. Jag är själv mycket intresserad av etologi, av varför hundar beter sig som de gör. Som tillexempel uppfödare är det viktigt att ha kunskap om mentalitet och kunna förklara hur och varför en ras/hund uppträder som den gör.”

”Jag tycker så mycket om arten hund och min mission är att lära människor mer om hur de fungerar. Det är våra hundar värda.”

Kontakta Mentalpoolen

Mentalpoolen består av en grupp personer som kan inspirera och hjälpa ras- och specialklubbar i deras arbete med hundars mentalitet. Kontakta dem gärna för att höra vad de kan hjälpa just er klubb med.

A-C Edoff
Frönäsvägen 14B
646 34 GNESTA
070-388 35 36
a.edoff@gmail.com

Catharina Brandsten
Hällmålningsvägen 3
423 43 Torslanda
076-525 09 51
catharina.brandsten@gmail.com

Jenny Linderoth
Knoppbacka Gård
749 51 Grillby
0735-687 660
jenny@tussberget.se

Ken Lundahl
Mangårdsvägen 26 C
269 38 Båstad
070-887 29 09
ken.lundahl42@gmail.com

Maria Lindström
Skolgatan 9
265 71 Kvidinge
070 789 20 11
cookie@telia.com 

Meta Carlsson
Åsen 138
860 41 Liden
070-651 00 34
fancymore.mc@gmail.com

Ulla Andersson
Åsvägen 26
782 75 Malungsfors
070-398 51 78
fam3.andersson@gmail.com

Kommittén för hundars mentalitet

Svenska Kennelklubbens arbete kring hundars mentalitet är delegerat till Kommittén för hundars mentalitet, KHM. Det bygger till stor del på den verksamhet som i praktiken bedrivs av special- och rasklubbar. Det är därför av största vikt att KHM förmår skapa ett intresse för dessa frågor och kan erbjuda stöd och information till klubbarna och Mentalpoolen har en nyckelroll i det arbetet.

Relaterade sidor

 • Arrangera en träff med tema avel eller mentalitet

  Här kan du läsa mer om vilka regler gäller för att din klubb ska få bidrag för att arrangera avels- och/eller mentalitetskonferens för avelsfunktionärer, uppfödare och/eller medlemmar.

  Läs mer