Utställningsarrangör och CUA

Utställningsarrangör har tillsammans med CUA ett stort ansvar och ni har en mycket viktig funktion för att utställningsarrangemanget ska kunna genomföras på tid och plats som planerat och på ett kvalitativt bra sätt.

Som utställningsarrangör är du den som ska hålla i alla trådarna, ge information och vara ”personalchef” för övriga funktionärer. Du ser till att såväl utställare som domare och publik får sitt inför och under utställningen. För att hjälpa dig i ditt arbete finner du här information, blanketter och regelverk som du behöver i ditt arbete. 

Certifierad utställningsarrangör - CUA

Som ett led i att kvalitetssäkra våra utställningsarrangemang ska det vid alla officiella utställningar finnas en certifierad utställningsarrangör, CUA, knuten till arrangemanget.

Som CUA har du en viktig uppgift att stödja och ge råd till klubbens ordinarie utställningsarrangör och övriga funktionärer i samband med planering av utställningen. Kontakten inför utställningen är lika viktig som under och kanske behövs din ”klokskap” även vid en utvärdering efter. För att hjälpa dig i ditt arbete finner du här information, blanketter och regelverk som du behöver i ditt arbete. 

Relaterade sidor

 • Dokument för utställningsarrangör

  Här hittar du som utställningsarrangör eller CUA dokument du behöver för ditt uppdrag.

  Läs mer
 • Oacceptabelt beteende

  För Svenska Kennelklubben är det viktigt att alla känner sig trygga vid tävlingar, prov och andra aktiviteter, och att våra hundar inte uppfattas som hotfulla eller aggressiva. Våra domare och funktionärer är därför skyldiga att rapportera om de uppfattar att någon hund uppvisar ett oacceptabelt beteende.

  Läs mer
 • Hund som förvaras olämpligt

  Varje år finns rubriker i våra medier om hundar som far illa i varma bilar eller i andra förvaringsutrymmen. Detta är helt oacceptabelt. Svenska Kennelklubbens funktionärer har därför rapporteringsskyldighet om de ser att en hund förvaras olämpligt.

  Läs mer