Utbildningsansvarig

Som utbildningsansvarig i en klubb har du en mycket viktig roll inom Svenska Kennelklubbens organisation. SKKs verksamhet kräver mycket av sina funktionärer och behovet av utbildning är därför stort.

Svenska Kennelklubbens största resurs är alla förtroendevalda som lägger ned både tid och hårt arbete på den ideella hundverksamheten. Att vidareutbilda de förtroendevalda är en lönsam investering för både den enskilde, klubben och medlemmarna.

Norm för arbete och ansvar

Utbildningskommittén har i samarbete med de utbildningsansvariga under årens lopp utarbetat och renodlat en norm för vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden som deras uppdrag innebär.

Vägledning för klubben

Generellt kan sägas att varje klubb arbetar efter sina önskemål och förutsättningar. Nedanstående punkter kan dock tjäna som en mall för hur verksamheten ska bedrivas.

Den utbildningsansvarige ansvar och uppgifter

Den utbildningsansvarige bör/ska:

 • Vara ledamot av styrelsen eller adjungerad till den
 • Vara föredragande i styrelsen i utbildningsfrågor
 • Vara klubbens kontaktperson i studie- och kulturfrågor samt kontaktperson med Studiefrämjandet lokalt

I samarbete med styrelsen ansvarar den utbildningsasvariga för:

 • uppläggning av utbildningsverksamheten
 • att upprätta årsprogram
 • uppläggning av temakvällar, föreläsningar, kursinnehåll m.m.
 • marknadsföring av arrangemangen
 • rekrytering av deltagare
 • rekrytering av handledare

Personen ska inte ha någon annan viktig funktion i styrelsen.

Den utbildningsansvariga ska verka för att en grupp om 2–3 personer utses för det praktiska arbetet med utbildning, och vara sammankallande i en eventuell utbildningskommitté. Personen ska vidare hålla sig informerad om bidrag och administrativa frågor och ha ansvar för rekrytering till centralt arrangerade kurser och konferenser. I rollen ingår även att utveckla samarbetet med utbildningsansvariga i närliggande länsklubbar och special- och rasklubbar.

Relaterade sidor

 • Centralt, regionalt och lokalt

  Svenska Kennelklubben är en stor organisation och utbildningen av medlemmarna sker på många plan. Ansvaret för de centrala utbildningarna är sedan 2009 fördelade på Centralstyrelsens kommittéer.

  Läs mer