Centralt, regionalt och lokalt

Svenska Kennelklubben är en stor organisation och utbildningen av medlemmarna sker på många plan. Ansvaret för de centrala utbildningarna är sedan 2009 fördelade på Centralstyrelsens kommittéer. För det praktiska genomförandet ansvarar utbildningsavdelningen på SKKs kansli. Ansvaret för regionala och lokala utbildningar vilar på läns-, special- och rasklubbar.

Svenska Kennelklubben inventerar och kartlägger utbildningsbehovet inom organisationen. Vi arbetar med att utarbeta och vidareutveckla metoder och material för utbildning efter era önskemål och behov, vi anordnar centrala kurser, konferenser och symposier och vi bistår med råd, tips och förslag på olika utbildningsmöjligheter för er i klubbarna.

Läns-, special- och rasklubbarnas regionala kurser

Delar av vår förtroendemannautbildning kan delas upp och genomföras på flera nivåer. Vårt mål är att i större utsträckning än tidigare föra ut kurser på regional nivå.

Det gäller att skapa kunskapsnätverk inom och/eller mellan klubbgränserna, vårda de kunskaper man har och även utbilda folk i att utbilda andra. Många har redan upptäckt fördelarna med samarbetet över länsklubbsgränserna, ett system som även gäller verksamheten mellan ras- och specialklubbarna inom den "egna" länsklubben.

Samarbete regionalt och lokalt

Vissa kurser är väl lämpade att arrangera i samarbete med andra special-, ras- och lokala kennelklubbar för att få fulla kurser och därmed minskade kostnader.

Kom ihåg att du kan lyssna med specialklubbar och ideella föreningar när det gäller utbildning av till exempel kassörer och övriga funktionärsgrupper, gärna med Studiefrämjandet som samordnare.

Några exempel på regionala kurser som är bra komplement till de centralt anordnade är bland andra:

  • Kurs för ringsekreterare i länsklubbar och specialklubbar
  • Uppfräschningskurs för ringsekreterare
  • Grundkurs i anatomi och bedömning
  • Kurs i föreningsteknik