Bli funktionär

Inom SKK finns många roliga och utvecklande funktionärsuppdrag där du får fördjupa ditt hundintresse och träffa andra som liksom du vill ha en gemenskap med hunden i centrum.

Fotograf: Jenny Jurnelius

Uppgifterna som funktionär kan vara allt från att jobba med servering, hjälpa till med parkeringen, vara tidtagare på en agilitytävling eller leta sponsorer. Många av uppdragen kräver ingen utbildning och är en utmärkt inkörsport till klubbgemenskapen.

Roligt, spännande och utvecklande  

Funktionärsuppdrag inom Svenska Kennelklubben är roliga, spännande och utvecklande – oavsett vilket sammanhang det gäller! Utifrån funktionärsrollen ges du möjlighet att bredda och fördjupa ditt hundintresse, uppleva gemenskap och utveckla din hundkompetens. Funktionärsuppdraget kan också innebära nya intressanta roller och ansvarsområden för dig.

Vad kan du hjälpa till med?

I informationsmaterialet går vi igenom de flesta av SKKs verksamheter och ger exempel på funktionärsuppdrag inom dessa. Vi listar vilka uppdrag man behöver utbildning för respektive de som inte kräver någon utbildning. Materialet är framtaget av SKKs utbildningskommitté, UK, för att uppmuntra medlemmar att jobba som funktionär i SKKs olika verksamheter. 

Inspireras till nya uppdrag

Vi hoppas att informationsmaterialet ska inspirera dig att fördjupa ditt hundintresse genom att jobba som funktionär i SKK. Som funktionär får du träffa andra likasinnade och får en gemenskap där hunden står i centrum. Du kommer se att man kan jobba som funktionär utan att ha utbildning och erfarenhet. Men vem vet, det kanske också leder till att du i framtiden vill gå en funktionärsutbildning!

Läs mer

Lär dig mer om funktionärsuppdrag inom SKK