Avgifter för klubbar

Här finner du Svenska Kennelklubbens avgifter för klubbar. Avgifterna gäller från 1 januari 2024, om inget annat anges.

Utställning, prov och tävling

Utställning (elektroniskt överföring), stambokföringsavgift – 50 kronor/resultat
Utställning (manuell rapportering), stambokföringsavgift – 110 kronor/resultat

Prov och tävling (elektroniskt överföring), stambokföringsavgift – 50 kronor/resultat
Prov och tävling (manuell rapportering), stambokföringsavgift – 60 kronor/resultat

Prov och tävling BPH, stambokföringsavgift – 200 kronor

Prov och tävling agility, stambokföringsavgift – 12 kronor

Viltspårsresultat, manuell rapportering – 110 kronor /resultat

FCI-avgift, int.utställning  – 40 kronor/anmäld hund

FCI-avgift, prov och tävling – 210 kronor/tävling

Katalog för PC, Programlicens – 5 900 kr engångsavgift

Katalog för PC, "Tankning" – 6 kronor/anmäld hund

Katalog för PC, Internetanmälan inkl. bankavgift – 11 kr/anmäld hund
Minimiavgift: 2 200 kr

Tankning till andra program (ej SKK utvecklade) – 3 kronor/anmäld hund

Tankning till SBK Tävling och Agility – 11 kr/nyuppdaterad hund

SKK Start - Prov och tävlingar – 15 kr/anmäld hund

SKK Utställning, Internettanmälan – 8 kronor/anmäld hund

SKK Utställning – 15 kronor/anmäld hund

Medlemsadministration

Medlemsadministration – 29 kronor/medlem och år
(Avgift för porto, plusgiro och distribution tillkommer)

Hyra SKKs lokaler för konferens

Konferensrum (stort 90 pers) inkl. AV-utrustning – 4 250 kronor/dag

Konferensrum (mellan 20 pers) inkl. AV-utrustning – 2 750 kronor/dag

Konferensrum (litet 8-12 pers) inkl. AV-utrustning – 1 350 kronor/dag

Vid uthyrning av fler än ett konferensrum avgår 50% rabatt för hyreskostnaden för det minsta rummet. 

Hyra Hundparken (gräsplan) – 550 kronor/dag

Guidad visning av SKKs museum och temarum – 1 500 kronor

Tidigare än 6 månader före bokat datum: 
Gratis avbokning.

3-6 månader före bokat datum: 
debiterar vi 10 % av kostnaden för lokalen. 

1-3 månader före bokat datum: 
debiterar vi 50 % av kostnaden för lokalen. 

1 månad eller senare före bokat datum:
debiterar vi 100 % av kostnaden för lokalen.

Övrigt

Rasdata, totalkörning, numerärt stor ras (fler än 200 st reg./år) – 2 100 kronor

Rasdata, totalkörning, numerärt liten ras (mindre än 200 st reg./år) – 1 100 kronor

Rasdata, uppdatering, numerärt stor ras (fler än 200 st reg./år) – 1 100 kronor

Rasdata, uppdatering, numerärt liten ras (mindre än 200 st reg./år) – 550 kronor

Sökningsarbete (minsta debitering 1 timme) – 1 100 kronor/ timme

Klubbförsäkring – 610 kronor