Äldre BPH-dokument

Det omfattande arbetet med att ta fram BPH har pågått under flera år. På den här sidan har vi samlat några av de dokument som utarbetades i den processen.

Dokumenten är vi vissa fall inaktuella, de beskriver stadier i processen som vid det här laget är passerade. De ger ändå en bild av våra ursprungliga målsättningar och av utvecklingsprocessen och kvalitetsarbetet.

Relaterade sidor

 • BPH-funktionär

  Inom BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, finns tre funktionärsgrupper: beskrivare, testledare och figuranter. Som BPH-funktionär har du en nyckelroll i utvärderingen av våra hundrasers mentalitet, ett arbete som i förlängningen bidrar till en sundare hundavel och ett ökat hänsynstagande till mentalitet i avelsarbetet.

  Läs mer
 • Dokument för BPH-funktionärer

  Här finner du som är arrangör av Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund eller fungerar som BPH-funktionär den handfull dokument som ligger till grund för ditt arbete.

  Läs mer
 • BPH-app

  BPH-appen är utvecklad av Svenska Kennelklubben, SKK, för att underlätta resultatregistreringen vid Beteende- och personlighetsbeskrivning för hund, BPH. Med appen kan behöriga användare ladda ned data från SKKs hunddatabas, registrera resultat under beskrivningen samt digitalt ladda upp resultatet från den färdiga beskrivningen till SKK.

  Läs mer
 • Lathund för BPH-arrangörer

  Intresset för Svenska Kennelklubbens Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, fortsätter att växa och antalet arrangörer ökar. Här kan du läsa om vilka krav som ställs på dig som redan idag arrangerar BPH eller funderar på att göra det i framtiden.

  Läs mer