Utbildningskommittén

Utbildningskommittén, UK, ansvarar för den övergripande samordningen av frågor som rör distansutbildning, uppfödarutbildning och samarbete med Studiefrämjandet.

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén, UK, ansvarar bland annat för SKKs uppfödarutbildning samt centrala distansutbildningar. Kommittén ska också kvalitetssäkra yrkesinriktade utbildningar inom området hund och samarbeta med Studiefrämjandet.

Vill du läsa mer om Utbildningskommittén?

Via länken nedan kan du ta del av bland annat mötesdatum, delegeringsordning, ledamöter och protokoll.

Mer information om Utbildningskommittén

Kontakta Utbildningskommittén

E-post: uk@skk.se
Telefon: 08-795 30 00

Svenska Kennelklubbens Utbildningskommitté
Camilla Jannesson
Box 771
191 27 Sollentuna