Utbildning för kennelkonsulenter

Vill du bidra till att svensk hunduppfödning håller hög kvalitet? Då är uppdraget som kennelkonsulent något för dig. Svenska Kennelklubben anordnar utbildningar för kennelkonsulenter i form av kurser, konferenser med mera. De arrangeras av den juridiska avdelningen på SKKs kansli tillsammans med Uppfödarkommittén.

Du som vill bli kennelkonsulent bör ha en gedigen egen erfarenhet av hunduppfödning, ha en hög social kompetens och vilja att hjälpa till. Ett krav för att få uppdraget är att du gått SKKs Uppfödarutbildning. Du måste också ha tillgång till körkort, bil och dator samt ha god datorvana.

Kennelkonsulentens utbildning

Som blivande kennelkonsulent börjar du med elevtjänstgöring med en auktoriserad kennelkonsulent. Ni gör kennelbesök tillsammans under hela utbildningsperioden.

Du ska även vidareutbilda dig i uppfödarfrågor med hjälp av studiematerial från Svenska Kennelklubben och delta på två centralt arrangerade kurser. Efter andra grundkursen är det dags för aspiranttjänstgöring tillsammans med handledaren. Som aspirant planerar du och genomför kennelbesök.

Är du intresserad av att bli kennelkonsulent?

Nästa utbildningstillfälle för kennelkonsulter är 3-5 maj 2024 i Stockholm.

Ansök till utbildningen

Vi kommer under våren gå igenom alla ansökningar och kontakta de som vi valt att gå vidare med senast i april.

Auktoriserad kennelkonsulent

Som auktoriserade kennelkonsulent ska du kunna följa våra regler och riktlinjer för kennelkonsulenter. Det innebär bland annat att du ska utföra minst 20 besök per år. Du kommer också att få delta i vidareutbildning vad gäller till exempel lagstiftning och policyfrågor. Varje år anordnas en region- eller rikskonferens som är obligatorisk att deltaga på.

Regler och riktlinjer för kennelkonsulenter

Ersättning och arvode

Att utbilda sig till kennelkonsulent är kostnadsfritt för dig. Som elev får du inget arvode, men behöver du använda din egna bil i samband med elevtjänstgöring ersätts du med 3:10 kr/km. Belopp över 2:50 kr är skattepliktigt. En auktoriserad kennelkonsulent har ett dagsarvode på 1250 kr/dag (över fem timmar).

Relaterade sidor

  • Dokument för kennelkonsulenter

    Här har vi samlat blanketter, regelhäften och andra dokument som du kan behöva i din roll som kennelkonsulent.

    Läs mer