Prov & tävling

Här hittar du som är viltspårdomare eller annan provdomare mer information. För merparten av de prov och tävlingar som arrangeras inom SKK är det en specialklubb som ansvarar för regelverket. Regler och information om dessa prov- och tävlingsformer hittar du därför hos respektive specialklubb.

Utvalda inlägg

Ert engagemang gör skillnad!

Med er hjälp arrangeras det:

  • omkring 3 500 jaktprov per år
  • cirka 500 övriga prov

Det innebär att nästan 36 500 resultat stambokfördes under 2022. Tack för allt ert arbete och allt ni gör!

Tjänster & relaterat