Kontakta SKKs kansli och kommittéer

Funderar du över något? Här hittar du de kontaktuppgifter du kan behöva i ditt arbete som BPH-funktionär och/eller arrangör.

SKKs kontaktperson för BPH

Helena Frögeli
Helena kan ni kontakta med frågor gällande mentalitetsdelen i RAS, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) och 200-analys för BPH.

Telefon: 08-795 31 15
E-post: helena.frogeli@skk.se

Låt oss veta vad du tycker

Om kontakten mellan oss inte blev som önskat, eller om den översteg alla era förväntningar, tveka inte att meddela oss. Vi vill göra vad vi kan för att förbättra vår service gentemot er, likväl som att få reda på att det vi gör är rätt. 

E-post: feedback@skk.se