Tidningsredaktör

Klubbens tidning har en viktig funktion att fylla som förmedlare av information, även om webbplatserna mer och mer tar över som den primära informationskällan.

Som redaktör för klubbens tidning har du en viktig roll – tidningen betraktas av många medlemmar som en mycket viktig del av medlemskapet. Den kan ge information om vad som händer i föreningen men också inspirera, roa och väcka debatt i olika ämnen. I en större klubb finns det mer resurser i form av skribenter och fotografer inom klubben men också en större budget för inköp av reportage och bilder samt teknisk utrustning. I en liten klubb får redaktören kanske jaga artiklar och bilder och sätta samman det så gott det går med hjälp av gratisprogram.

Oavsett vilken nivå tidningen ligger på behöver du som redaktör känna till vad som gäller för publicering enligt tryckfrihetsförordningen, vilket ansvar en ansvarig utgivare faktiskt har och så vidare.

Artiklar för publicering i klubbtidning

Artikel fri för publicering i ras- och specialklubbar klubbtidningar. Vid publicering ska det framgå att publicerad med tillstånd av artikelförfattarna och att den först publicerats i Hundsport Special nummer 1 2022.

Kastration av hund - information, nulägesbeskrivning och frågeställningar

Läs mer

SKKs pressrum på mynewsdesk

Tryckfrihetsförordningen

Inte lätt att vara tidningsredaktör - PD

Relaterade sidor

  • Marknadsföringsmaterial

    Vill ni hjälpa till att sprida information och kampanjer från Svenska Kennelklubben på era egna webbsidor, i nyhetsbrev och tidningar? Nedan hittar du färdiga annonser, länkar till filmer och andra dokument.

    Läs mer
  • BPH-annonser till klubbtidningen

    Vill ni informera era klubbmedlemmar om BPH? På den här sidan finns nedladdningsbara annonser i tryckkvalitet som ni får använda fritt i er klubbtidning.

    Läs mer