Breed Specific Instructions, BSI

En exteriördomare ska ansvara för att bevara de olika hundrasernas typiska särarter med de mål och ramar som rasstandarden fastslår. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa.

SRD, Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar eller BSI, Breed Specific Instructions, som det nu heter även här i Sverige, har tillämpats vid utställningar i Sverige sedan 2009. Det identifierar riskområden för överdrifter när det gäller exteriör och mentalitet och ska både förebygga och motverka redan uppkomna problem.

BSI är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka berörda parters medvetenhet om exteriöra och mentala överdrifter och dess påverkan på våra hundars välfärd.

Gemensamt för alla nordiska länder

Sedan 2014 är arbetet med att motverka hundars exteriöra och mentala överdrifter ett samarbete mellan de nordiska ländernas kennelklubbar. Det finns sedan dess ett gemensamt BSI.

BSI har arbetats fram i ett kontinuerligt samarbete mellan exteriördomare, berörda ras- och specialklubbar, veterinärmedicinskt sakkunniga och tillgänglig försäkringsstatistik. Dessa underlag tillsammans med erfarenheter från de nordiska länderna utgör underlaget för urvalet av de raser som listats i BSI 2024 och för anvisningarna för respektive ras.

BSI omfattar alla rashundar, oavsett om de är listade eller inte, och i dokumentets inledande del finns en generell del som gäller för alla hundar.

Generellt för alla hundar:

  • Alla hundar ska ha en mentalitet som tillåter att de fungerar i det moderna samhället.
  • Alla hundar ska ha sunda klara ögon utan tecken på irritation.
  • Alla hundar ska kunna andas obesvärat, även under rörelse. Ansträngd andning är fel hos både små och stora raser.
  • Alla hundar ska ha friska tänder och ett väl fungerande bett i enlighet med rasens standard.
  • Inga hundar ska vara överviktiga/feta eller avmagrade. Alla hundar ska ha god muskelkondition.
  • Alla hundar ska ha frisk hud utan tecken på irritation.
  • Alla hundar ska kunna röra sig utan ansträngning och besvär på ett rastypiskt sätt och visa det tillräckligt vid bedömning.

Informationen om BSI och våra hundars välfärd här på webben är under utveckling och kommer kompletteras under våren 2024 och därefter utvecklas kontinuerligt.

Utställningsarrangörer ska skicka nedanstående dokument till domare som ska döma de BSI listade raserna. Skicka gärna länken för BSI filmen till alla utländska domare som ska döma här i Sverige, oavsett ras de ska döma, framför allt till de som dömer här för första gången.

Pedigree dogs for the future – film om BSI

Dokument på engelska

Är du ute efter dokument på engelska gällande BSI? Då hittar du dem via länken nedan.

Judging in Sweden