Utställningskommittén

Utställningskommittén är den kommitté som på uppdrag av Centralstyrelsen handlägger ärenden som rör utställningsverksamheten.

fyra hundar på utställning

Utställningskommittén beslutar bland annat om regelverk som rör utställningsverksamheten, till exempel utställnings- och championatbestämmelser och regler för ringsekreterare. Kommittén fattar beslut om ringsekreterarutbildningen och ansvarar för auktorisationen av de ringsekreterare som utbildas. På Utställningskommitténs bord hamnar även klagomål rörande utställningsarrangemang, till exempel utställare som anser sig felaktigt behandlade av en ringsekreterare. Det är också till Utställningskommittén du själv vänder dig till om du har klagomål på utställningsarrangemangen.  

Vill du läsa mer om Utställningskommittén?

Via länken nedan kan du ta del av bland annat mötesdatum, delegeringsordning, ledamöter och protokoll.

Mer information om Utställningskommittén

Kontakta Utställningskommittén

E-post: utstk@skk.se

Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté
Katja Lindholm-Anyimba
Box 771
191 27 Sollentuna