Exteriördomarkonferenser 2026

Här kan du se de exteriörkonferenser som är beslutade att arrangeras 2026. Konferenserna arrangeras av specialklubbarna med bidrag från SKKs exteriördomarkommitté.

En dag i februari, mars eller april 2026

Klubbarna återkommer med besked om datum.

Rasklubben för Portugisisk Vattenhund, Svenska Barbetklubben, Svenska Lagotto Romagnoloklubben och Svenska Perro de Agua Españolklubben arrangerar exteriördomarkonferens för sina raser; barbet, lagotto romagnolo, perro de agua espanol och portugisisk vattenhund.

Beslut finns i Domarkommitténs protokoll 4-2023.

Exteriördomarkommitténs kontaktpersoner gentemot arrangerande klubbar: Bertil Lundgren + Fredrik Nilsson, från Domarkommitténs arbetsgrupp för utveckling av och stöd till exteriördomarkonferenser.

Relaterade sidor

  • Exteriördomarkonferenser

    Varje år arrangeras ett antal domarkonferenser. Konferenserna arrangeras av specialklubbarna och kan omfatta en enstaka eller flera liknande raser. Nedan kan du se de som arrangeras inom de närmaste åren.

    Läs mer