Exteriördomarkonferenser 2025

Här kan du se de exteriörkonferenser som är beslutade att arrangeras 2025. Konferenserna arrangeras av specialklubbarna med bidrag från SKKs exteriördomarkommitté.

22-23 mars 2025

Svenska Bassetklubben arrangerar exteriördomarkonferens för sina raser; basset artésien normand, basset bleu de gascogne, basset fauve de bretagne, basset hound, grand basset griffon vendéen och petit basset griffon vendéen.

Beslut finns i Domarkommitténs protokoll 4-2022, fastställt datum protokoll 1-2023.

Exteriöromarkommitténs kontaktpersoner gentemot arrangerande klubbar: Fredrik Nilsson + Eva Liljekvist Borg, från Domarkommitténs arbetsgrupp för utveckling av och stöd till exteriördomarkonferenser.

12-13 april 2025

Svenska Stövarklubben arrangerar exteriördomarkonferens för sina raser; american foxhound, dunkerstövare, finsk stövare, gotlandsstövare, haldenstövare, hamiltonstövare, hygenstövare, russkaja gontjaja, schillerstövare, schweiziska stövare (luzerner/ schwyzer) och smålandsstövare.

Beslut finns i Domarkommitténs protokoll 2-2023.

Exteriördomarkommitténs kontaktperson gentemot arrangerande klubb: Göran Johansson.

20-21 september 2025

Svenska Spaniel och Retrieverklubben arrangerar exteriördomarkonferens för retrieverraserna; chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever, labrador retriever och nova scotia duck tolling retriever.

Beslut finns i Domarkommitténs protokoll 4-2022.

Exteriördomarkommitténs kontaktperson gentemot arrangerande klubbar: Bertil Lundgren, från Domarkommitténs arbetsgrupp för utveckling av och stöd till exteriördomarkonferenser.

18 oktober 2025

Svenska Spets och Urhundsklubben arrangerar exteriördomarkonferens för följande raser; canaan dog, chow chow, eurasier, perro sin pelo del perú, thai ridgeback dog och xoloitzcuintle, samt digital presentation av hokkaido, kai, kishu, korea jindo dog och shikoku.

Beslut finns i Domarkommitténs protokoll 4-2022.

Domarkommitténs kontaktpersoner gentemot arrangerande klubbar: Fredrik Nilsson och Marie Callert, från Domarkommitténs arbetsgrupp för utveckling av och stöd till exteriördomarkonferenser.

 

Relaterade sidor

  • Exteriördomarkonferenser

    Varje år arrangeras ett antal domarkonferenser. Konferenserna arrangeras av specialklubbarna och kan omfatta en enstaka eller flera liknande raser. Nedan kan du se de som arrangeras inom de närmaste åren.

    Läs mer