Examensarbeten

Examensarbeten är utförda av studenter under utbildning och kan inte ges samma dignitet som en vetenskaplig artikel eller forskningsrapport. Men väl värda att läsa!

Abrahamsson, Johanna, (2019). Dystoki hos brachycephala hundar och katter. Sveriges lantbruksuniversitet. Examensarbete för kandidatexamen.

Bertilsson, Ida. (2019). Phenotypic variation for BOAS within four brachycephalic dog breeds can good welfare be obtained? Sveriges lantbruksuniversitet.

Johansson, Elin. (2019). Genetic variation in genes associated with brachycephaly. Sveriges lantbruksuniversitet.

Haraldsson, Jessica. (2010), Luftvägsrelaterade problem hos brachycephala hundraser. Sveriges lantbruksuniversitet.

Kossman Lindström Elin. (2020), Välfärd hos hundar (Canis lupus familiaris) och katter ( Felis catus) av brakycefala raser