Allmänt om BOAS

BOAS är en förkortning av Brachycephalic Obstructive Airway Syndrom. Detta är ett samlingsnamn för orsaker som ger andningsproblem hos brakycefala hundar, det vill säga de med ett kortskalligt nosparti.