Oregistrerade hundars rätt att delta

Blandrashundar och andra icke stambokförda hundar har rätt att starta på flera av de prov och tävlingar som Svenska Kennelklubben arrangerar. På den här sidan kan du läsa mer om aktiviteter som är öppna för alla hundar.

Många hundägare i Sverige har av någon anledning skaffat sig en hund som inte finns registrerad i SKKs stambok. Det rör sig oftast om blandrashundar, men det kan även vara oregistrerade rashundar. I några av Svenska Kennelklubbens verksamheter kan enbart registrerade rashundar delta, exempelvis på hundutställningar. Det finns också prov som är avsedda just för rashundar, där fokus ligger på att mäta hundrasens specifika egenskaper till stöd för specialklubbarna i avelsarbetet. Flera tävlingsformer är dock öppna för alla hundar.

Kurser, prov och tävlingar för alla hundar

 • Agility
 • Freestyle och heelwork to music
 • Lydnadstävling
 • Nosework
 • Rallylydnad
 • Grytprov – grytanlagsprov och grytjaktprov
 • Anlagstest i vildsvinshägn
 • Vallhundsprov
 • IPO-R
 • Viltspårprov
 • Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH
 • Eftersöksprov på vildsvin (I Svenska Schweisshundklubbens regi)

Alla hundar är också självklart välkomna att delta på valpkurser, lydnadskurser och liknande aktiviteter som klubbarna inom SKK anordnar!

Krav på tävlingslicens

Obs! Hundar som inte är registrerade i Svenska Kennelklubbens stambok måste ha en av Svenska Kennelklubbens godkänd tävlingslicens för att kunna delta i någon av verksamheterna som nämns i listan ovan. Du hittar mer information om tävlingslicens längst ned på sidan.

Resultaten i Hunddata

En icke stambokförd hund kan inte tilldelas en championattitel eller delta i något av SKKs landslag, men har rätt att erhålla diplom eller annat bevis på att den genomgått viss kurs eller visat sin färdighet inom något av ovanstående områden. En icke stambokförd hund med tävlingslicens får sina resultat synliggjorda på SKKs onlintjänst Hunddata.