Policy för sociala medier

Svenska Kennelklubben har arbetat fram en policy för sociala medier som beskriver medlemmarnas rättigheter och skyldigheter när det gäller att uttrycka åsikter och sprida information i bloggar, på Facebook, Instagram, Youtube, Twitter och liknande.

Syftet med vår policy för sociala medier är ge SKKs medlemmar riktlinjer för den digitala kommunikationen, och också att försöka motverka den smutskastning som ibland förekommer i sociala medier. SKK ser följande punkter som viktiga ledstjärnor:

  • att vara öppen och tydlig
  • att bidra med kompetens
  • att vara ärlig och ansvarstagande
  • att vara artig och visa gott omdöme
  • att visa respekt för andra
  • att respektera upphovsrätten
  • att i företroendevald post inte agera utifrån privata preferenser

Policyn i sin helhet kan du läsa i dokumentet nedan.