Kennelkonsulenter

Som hunduppfödare inom Svenska Kennelklubben kan du räkna med att någon gång få besök av en kennelkonsulent. Kennelkonsulenterna fungerar framför allt som stöd till organisationens uppfödare, men har samtidigt chans att upptäcka förbättringsområden och missförhållanden.

SKKs kennelkonsulenter

Genom kennelkonsulenterna får Svenska Kennelklubben en personlig kontakt med dig som är uppfödare. Vi hoppas att du ska se våra kennelkonsulenter som en resurs. De kan både erbjuda dig goda råd  och hjälpa dig att förstå de lagar och regler som följer med hunduppfödning. Kennelkonsulentverksamheten är en av flera delar i organisationens arbete för att kvalitetssäkra hunduppfödning hos medlemmarna.

Besöker hunduppfödare i hela Sverige

Nära 80 st kennelkonsulenter gör varje år cirka 2500 besök hos hunduppfödare runt om i landet. För att kunna få en rättvis bild av hundens dagliga miljö görs de flesta besöken oanmälda. Utöver rutinbesök gör konsulenterna också besök hos hunduppfödare där man har anledning att befara att det finns brister i till exempel hundhållningen.

Vad händer vid besöket?

De flesta besöken är positiva för både hunduppfödaren och konsulenten. Under besöket ses hundarnas miljö över så att hundhållningen följer gällande regler och föreskrifter. Konsulenten ber också att få titta på uppfödarens avtal. Allt sammanfattas i ett protokoll som konsulenten skickar till Svenska Kennelklubbens kansli. Protokollet är inte en officiell handling och besöket är under tystnadsplikt.

Förbättringsåtgärder

Skulle konsulenten upptäcka missförhållanden vid ett besök påpekas detta och i de flesta fall åtgärdas bristerna av uppfödaren inom föreskriven tid. Det är först när en uppfödare inte åtgärdar bristerna som ärendet överlämnas till SKKs Uppfödarkommitté, och eventuellt även till Länsstyrelsen som är ansvarig myndighet för djurskyddskontroller. SKKs disciplinnämnd är den sista utvägen. Går ärendet vidare dit kan det leda till registreringsförbud, varning eller i sista hand uteslutning.

Se kennelkonsulenten som en tillgång

Tänk på att även om kennelkonsulenten har en viss kontrollerande funktion bör du som uppfödare se kennelkonsulenten som en tillgång. Deras uppgift är att finnas som stöd och värna om hundarna.