Arbetsgruppen för HD-frågor

Arbetsgruppens uppgift är att samråda, utveckla och kvalitetssäkra arbetet med höftledsröntgen, HD-röntgen, utifrån önskemål i tidigare motioner till Kennelfullmäktige.

Ungersk vizsla, korthårig, står bland ris i skymningen.

Arbetsgruppen för HD-frågors ledamöter

Karin-Brostam Berglund, SKK Centralstyrelsen
Sofia Malm Persson, SKK sakkunnig
Kees de Jong, VD, sammankallande
Jan Hockart, Svenska Schnauzer-Pinscherklubben
Göran Johansson, Svenska Stövarklubben
Lena Widebeck, Svenska Spaniel- och Retrieverklubben
John Örvill, Svenska Brukshundklubben

Delegerad beslutsrätt

Här kan du läsa mer om Arbetsgruppen för HD-frågors ansvarsområden och beslutsrätt. 

Att beskriva och kvalitetssäkra hela processen med höftledsröntgen, från att hundägaren beställer tid för röntgen till att resultatet används i avelsarbetet.

Avsikten är att stärka förtroendet i uppfödarkåren med en genomtänkt kommunikationsplan. 

Arbetsgruppen bildades efter Kennelfullmäktige 2023 för att arbeta med de kvarstående frågorna från den HD-utredning som initierades på Kennelfullmäktige 2017. 

De flesta av önskemålen/kraven från Kennelfullmäktige 2017 har uppfyllts och finns beskrivna i HD-utredningen. Där finns även förklaringar till varför en del av önskemålen inte varit möjliga att genomföra.  

  • Att utveckla eller upphäva beslut i tidigare motioner.

Att systematiskt och nogrannt beskriva hela processen med höftledsröntgen. Såsom hundägarens beställning av röntgen, till rutinerna på veterinärklinikerna, avläsningen av resultat på Svenska Kennelklubben samt hur resultatet delges och används i avelsvärderingen. Varje led ska beskrivas och kvalitetssäkras med målet att arbetet ska avslutas under 2024.