Kommittén för marknadsföring av rashundar

Kommittén för marknadsföring av rashundar, KMR, arbetade för att stödja SKKs uppfödare att marknadsföra sitt värv och det arbete som görs för att förvalta rashundens intressen.

Kommittén för marknadsföring av rashundar

Delegeringsordning

Här kan du läsa mer om de ansvarsområden, samarbeten och besluträtter som Kommittén för marknadsföring av rashundar hade.

Att SKKs uppfödare på ett naturligt sätt ska känna sig som ambassadörer för rashundar genom stöd från SKK/CS för att kommunicera rashund.

Att skapa en dialog kring vilka behov som finns för både uppfödare, medlemsorganisationer och SKK/CS för att kommunicera rashund.

Kommitténs ansvar är att stödja SKKs uppfödare att marknadsföra sitt värv och det arbete som görs för att förvalta rashundens intressen.

 • Medlemsorganisationer
 • SKK kansli projektgrupp "Uppfödarresan"
 • AG Vision 2030
 • Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén, UKK
 • Avelskommittén, AK
 • Utöver listade aktörer ska det tas hänsyn till om samverkan i vissa frågor är nödvändig med andra aktörer.

Arbeta vidare med resultatet av workshopen på KF 2021 "Hur kan vi marknadsföra våra rashundar?"

Kommitténs uppdrag

Här kan du läsa om de uppdrag Kommittén för marknadsföring av rashundar hade att arbeta med under 2022-2023 på uppdrag av Centralstyrelsen. Dessa utgick från Kennelfullmäktige, KF, samt Länsklubbsfullmäktige.  

 • Hitta sätt att stärka samarbetet mellan uppfödare, medlemsorganisationer och SKK/CS
 • Att köpahund.se är uppfödarnas val vid försäljning av rashundar
 • Att majoriteten av uppfödarna ska synas och vara tillgängliga på uppfödarlistan på köpahund.se
 • Att komma med förslag till förbättringar av köpahund.se
 • Tillhandahålla en väl fungerande marknadsplats för försäljning av rashundar (verksamhetsplan)
 • Aktivt verka för att öka andelen SKK registrerade rashundar jämfört med landets samtliga hundar.(verksamhetsplan)
 • Att belysa fördelarna med att ha rashund för att stödja uppfödarna i sin egna marknadsföring (verksamhetsplan)
 • Vid ett förestående köp av valp visa på fördelarna med att välja en rashund som är registrerad i SKK (verksamhetsplan)
 • Marknadsföring av rashund (Uppdrag KF) (Att köpahund.se är uppfödarnas förstahandsval vid försäljning av rashundar, Att majoriteten av uppfödarna ska synas och vara tillgängliga på uppfödarlistan på köpahund.se)
 • Erbjuda workshopen från KF till SKKs medlemsorganisationer (Workshop KF)

Protokoll och relaterat innehåll

 • Protokoll från Kommittén för marknadsföring av rashundar

  Här hittar du protokoll från Kommittén för marknadsföring av rashundars möten från 2022 fram till idag.

  Läs mer