Protokoll från Kommittén för marknadsföring av rashundar

Här hittar du protokoll från Kommittén för marknadsföring av rashundars möten från 2022 fram till idag.