Studiefrämjandet

Studiefrämjandet erbjuder flera olika utbildningar av intresse för dig som är medlem i Svenska Kennelklubben. Vill du utvecklas som ledare, arrangera ännu bättre klubbaktiviteter eller kanske lära dig sköta en hemsida?

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund, där SKK ingår som medlemsorganisation. Studiefrämjandet är en viktig resurs för dig som är funktionär eller på annat sätt engagerad i en klubb inom SKK-organisationen.

Studiefrämjandet erbjuder:

  • Utbildningar av cirkelledare och instruktörer
  • Styrelseutbildningar och föreningsutveckling
  • Studiecirklar och andra arrangemang, till exempel utbildningar och föreläsningar
  • Samarbete och administrativt stöd vid utbildning av hundägare
  • Utbildningar och studiecirklar

Studiefrämjandet samarbetar med hundorganisationerna kring de utbildningar som klubbmedlemmarna kan ta del av. Kontakta Studiefrämjandet och gör en plan för kommande utbildningsaktiviteter.

Utbildningar av ledare och instruktörer

Studiefrämjandet har ett ledarutvecklingsprogram i flera steg. Ledar-utbildningen ger dig som ledare eller instruktör i en hundklubb möjlighet att stärka ditt ledarskap och öka kunskapen om dig själv som ledare, gruppdynamik och den pedagogik som folkbildningen kännetecknas av.

Styrelse- och funktionärsutbildningar

Studiefrämjandet erbjuder styrelseutbildningar av olika slag – för hela styrelser och för särskilda funktionärer, som till exempel kassörer. Kanske vill du bli en bättre talare, lära dig sköta en webbsida, utveckla ditt sätt att skriva, bli bättre på att arrangera olika aktiviteter, som exempelvis föreläsningar och läger, eller lära dig något annat som bidrar till att utveckla din klubb. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med att sätta igång utvecklingsprocesser som leder din klubb framåt.

Föreningsservice

Hos vissa av Studiefrämjandets avdelningar kan du låna lokaler och få hjälp med viss service. Vad som erbjuds på olika orter kan variera – kontakta därför din lokala Studiefrämjandeavdelning.

Läs mer

www.studieframjandet.se