Att föda upp hundar – broschyr

Den här broschyren är till för dig som är uppfödare inom Svenska Kennelklubben och tar upp viktiga delar av de regler och lagar kring hundhållning och andra bestämmelser som du måste känna till och följa.