Överklaga resultat

Om en hund undersökts inom ramen för SKKs hälsoprogram för andning och tveksamheter eller invändningar mot resultatet föreligger, kvarstår undersökningsresultatet i SKKs register till dess ett formellt överklagande gjorts och hunden undersökts på nytt enligt anvisning.

Överklagandet ska ske skriftligen till SKKs avdelning för avel och hälsa. Den nya undersökningen ska utföras av en av SKK anvisad veterinär, vilken före undersökningen ska informeras om att undersökningen avser överklagande av tidigare diagnos. Hundägaren ska upplysa den först undersökande veterinären om sin avsikt att begära förnyad undersökning. Den veterinär som anvisats av SKK att genomföra överklagan ska inbjuda den först undersökande veterinären att delta i undersökningen.

Den nya undersökningen ska ske inom rimlig tid (dagar till veckor) från den första undersökningen och tidigare resultat stryks ur SKKs register.

Har du frågor?

Kontakta SKKs avdelning för avel och hälsa. 

E-post: vet@skk.se