Andning och temperaturreglering

Hälsoprogram med fokus på andning och temperaturreglering finns tillgängligt för fyra brakycefala, det vill säga kortnosiga, hundraser: bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.

Målsättningen med hälsoprogrammet, som införs på nivå 1 (central registrering), är att förbättra hälsan med avseende på andning och temperaturreglering hos de hundraser som berörs av hälsoprogrammet.

Hälsoprogram på nivå 1 innebär att det är möjligt att låta undersöka sin hund och få resultatet registrerat i SKKs stambok, men det finns inga krav på att föräldradjur ska undersökas före avel. Hälsoprogrammets syfte är dock att underlätta avelsbeslut för uppfödare av de raser som får tillgång till hälsoprogrammet.

Så går undersökningen till

Vid undersökningen av andning och temperaturreglering ska hunden vara minst 24 månader gammal. Resultatet dokumenteras i ett intyg som består av två delar, en som hundägaren fyller i och en som veterinären fyller i. Intyget är en beskrivning och hunden får inte godkänd eller icke godkänd.

När hunden kommer till platsen för undersökningen får den vila ett tag så att den blir bekväm med omgivning medan ägaren får fylla i hundägardelen av intyget.

  • Veterinären kontrollerar hundens ID-nummer.
    Veterinären antecknar omgivningens temperatur.
  • Veterinären undersöker hundens andning, hull, allmäntillstånd och näsborrar. Nosen och skallen mäts och kroppstemperaturen kontrolleras. Allt noteras på intyget.
  • Hunden och ägaren får gå en promenad på uppmätt bana inomhus eller utomhus, men aldrig på rullband. Promenaden är 1000 meter och får ta maximalt 12 minuter.
  • Direkt efter promenaden kontrollerar veterinären hundens allmäntillstånd, kroppstemperatur och andning, och noterar på intyget.
  • Därefter får hunden vila i 15 minuter och veterinären kollar därefter allmäntillstånd, kroppstemperatur och andning, och noterar på intyget.
  • Ägaren får en del av intyget, en del sparas av veterinären och originalet skickas till Svenska Kennelklubbens kansli för registrering.
  • De registrerade uppgifterna kommer att publiceras på SKKs e-tjänster Avelsdata och Hunddata så snart IT-rutiner för det finns.

Undersökningstillfällen

Undersökningstillfällen arrangeras av de berörda ras- och specialklubbarna Bostonterrierklubben, Fransk bulldoggklubb, Mopsorden, Svenska Dvärghundklubben och Svenska klubben för engelsk bulldogg eller djurklinik/djursjukhus. Undersökningarna kan även arrangeras av SKK centralt.

Kommande undersökningstillfällen

Just nu finns inga planerade undersökningstillfällen. 

Anmälan och mer information

Om du vill undersöka din hund anmäler du dig till Lotta Olsson, SKKs avdelning för avel och hälsa. Lotta kan också svara på dina frågor om undersökningen och hälsoprogrammet.

Telefon: 08-795 30 03
E-post: lotta.olsson@skk.se

De veterinärer som har rätt att genomföra undersökningen ska ha specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar samt vara utbildade av SKK att genomföra undersökning i enlighet med hälsoprogrammet.

Veterinärer med behörighet

Catharina Kjellerstedt, Djurakuten Barkarby
Helene Alm, Regiondjursjukhuset Bagarmossen
Maria Dimopoulou, UDS Uppsala
Maria Norell, Djursjukhuset Albano, Regiondjursjukhuset Bagarmossen
Alexandra Vilén, Smådjurskliniken AniCura, Landskrona
Jenny Holmberg, Veterinärkliniken Evidensia, Malmö
Jonna Petersson, Vettris Borås
Monica Stavenborn, egen företagare, Bro
Sandra Lundgren, UDS Uppsala
Sivert Viskjer, Specialistdjursjukhuset Strömsholm

Fler veterinärer är under utbildning och läggs till i listan allt eftersom.

Mer information om var undersökningar arrangeras finns i menyn till vänster samt nedan under rubriken ”Undersökningstillfällen”.

Utvärdering och framtid

Efter en tvåårsperiod (2019-2020) ska hälsoprogrammet utvärderas. Intyget kan komma att justeras efter utvärderingen.

Svenska Kennelklubbens avelskommitté har uttalat att man därefter har för avsikt att höja nivån på hälsoprogrammet till nivå 2 (krav på genomförd undersökning inför avel) eller 3 (krav på genomförd undersökning samt specifikt/specifika resultat) i några av raserna.

Intyget kan på sikt komma att användas för fler brakycefala hundraser, eventuellt efter anpassning.

Bakgrund

Svenska Kennelklubben, SKK, har sedan länge arbetet för att förbättra hälsan hos de brakycefala hundraserna. Sommaren 2015 kom det så kallade ”trubbnosuppropet” vilket bland annat resulterade i att en arbetsgrupp med syfte att ta fram ett hälsointyg för brakycefal ras med fokus på andning och temperaturreglering skapades. I arbetsgruppen har bland annat veterinärer, rasklubbsrepresentant och personal från Svenska Kennelklubbens kansli ingått.

Redan innan ”trubbnosuppropet” hade en specialklubb inom SKK påtalat behovet av ett hälsointyg och inlett arbetet med att ta fram en prototyp. När en större arbetsgrupp tillsattes av Samverkansgruppen för hundvälfärd efter ”trubbnosuppropet” uppgick det påbörjade arbetet i den nya arbetsgruppen och målsättningen breddades till att omfatta fyra brakycefala raser. Arbetet med att slutföra intyget övergick sedan till SKK.

Slutmålet med arbetet är alltså att förbättra de berörda rasernas hälsa med avseende på andning och temperaturreglering. Arbetsgruppen har inhämtat information om liknande undersökningar i andra länder och använt den informationen som ett underlag i arbetet med att ta fram en intygsprototyp. Prototypen har sedan provats på totalt ett drygt 40-tal hundar av de berörda raserna vid olika tidpunkter i processen. Justeringar av prototypen har gjorts vid flera tillfällen efter hand som den praktiska utprovningen gett ny kunskap.

Intyget har nu färdigställts och införs i form av ett hälsoprogram på nivå 1, central registrering, för bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.