Viltspårprovschampionat

När du går viltspårprov kan din hund erhålla diplom och championat baserat på sina resultat.

Fotograf Ewa Ekfeldt

Beställ diplom och ansök om championat

Via Mitt SKK kan du beställa diplom att hänga upp på väggen. För att ansöka om championat kan du använda vår E-tjänst eller fylla i den här blanketten och mejla in den till vår registreringsavdelning.

E-post: reg@skk.se

Klasser

På viltspårprov öppet för alla hundraser arrangeras anlagsklass och öppenklass. Registrerade hundar av raser vars specialklubb har ansökt om det, kan erhålla titeln Svensk Viltspårchampion.

Rasspecifika viltspårprov

Utöver proven ovan finns det även två varianter av rasspecifika viltspårprov:

Championat inom viltspår

Svenskt viltspårprovschampionat, SE VCh – Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare samt godkänd skottprövning.  Intyg om godkänd testikelstatus.  En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha erörvrats efter det att championattiteln införts för rasen.

Nordiskt viltspårprovschampionat, Nord VCh – Godkänt viltspårprovschampionat i tre av de nordiska länderna.