Praktiskt inträdesprov

Från 2020 är godkänt praktiskt inträdesprov obligatoriskt för att kunna söka till preparandkursen för blivande exteriördomare. Inför preparandkursen anordnar SKKs exteriördomarkommitté en helg med praktiskt inträdesprov.

Godkänt praktiskt inträdesprov, högst fem år gammalt, är ett av de formella kraven för sökande till Svenska Kennelkubbens preparandkurs för blivande exteriördomare.

För att genomföra det praktiska inträdesprovet måste man:

  • ha gått den centrala förberedande kursen i Anatomi samt regler och bedömning
  • ha godkänt resultat på centralprovet i Anatomi respektive Regler och bedömning

Tid

Praktiskt inträdesprov planeras till 2027, inför preparandkursen för blivande exteriördomare som planeras hållas 2028.

Provet äger rum under en helg. Varje deltagare deltar under ett pass, helgen kommer att vara indelad i cirka fem olika pass.

Plats

Stockholmstrakten.

Provansvarig

SKKs exteriördomarkommitté, EDK.

Anmälan

Länk till anmälan kommer finnas här när provdatum är utannonserat.

Har du frågor?

Kontakta Ulrika Henriksson på SKKs utbildningsavdelning.