Preparandkurs

SKKs veckolånga preparandkurs för blivande exteriördomare. Vilken erfarenhet som behövs för att kunna ansöka till preparandkursen framgår i korta drag i informationen nedan.

Tid

SKKs exteriördomarkommittén planerar hålla nästa preparandkurs 2028.
Kursen pågår en vecka; söndag - fredag.

Plats

Preliminärt Öster-Malma, Svenska Jägareförbundets kursgård i Södermanland.

Krav

För anmälan till preparandkursen krävs bland annat:

  • Deltagande vid SKKs centrala kurs i Anatomi samt Regler och bedömning.
  • Godkänt resultat, inte äldre än 5 år, vid av SKK anordnat centralprov i såväl Anatomi som Regler och bedömning.
  • Godkänt resultat, inte äldre än 5 år, vid av SKK anordnat praktiskt inträdesprov.
  • Ringsekreterarauktorisation med ett flertal officiella tjänstgöringar.
  • Stor kynologisk erfarenhet med mångårig uppfödarerfarenhet eller motsvarande.
  • Goda språkkunskaper.
  • Medlemskap i SKK-organisationen.

Lästips!

I broschyrerna nedan hittar du dels en kortfattad beskrivning av vem som kan bli exteriördomare och dels en beskrivning av utbildningsgången i sin helhet. 

Domare på hundutställning – vem kan bli det?

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Kursansvarig

SKKs exteriördomarkommitté.

Lärare

Preparandlärare anges när kursdatum utannonseras.

Deltagarantal

Cirka 15 deltagare.

Uttagningsförfarande sker utifrån lämnade uppgifter vid anmälan samt vägs berörda läns- och specialklubbaras yttranden in. Domarkommittén beslutar om vilka som kallas till intervju. Efter intervjuer meddelas besked om man är antagen till preparandkursen eller inte.

Anmälan

Anmälningsinformation kommer anges här när det är aktuellt.

Har du frågor?

Kontakta Ulrika Henriksson på SKKs utbildningsavdelning.