Central kurs i Anatomi samt Regler och bedömning

Inför preparandkursen för blivande exteriördomare arrangerar Svenska Kennelklubbens exteriördomarkommitté centrala kurser i "Anatomi samt Regler och bedömning".

Tid

Nästa omgång centrala kurser i Anatomi samt Regler och bedömning kommer att hållas 2027, inför preparandkursen för blivande exteriördomare som planeras hållas 2028.

Kursen arrangeras som en helgkurs med början fredag cirka 9.30 och avslutning på söndag cirka kl 17. Det brukar utannonseras två kurstillfällen där man deltar vid ett av tillfällena.

Plats

Kursen brukar hållas i Stockholmstrakten; SKKs kansli, Rotebro samt Stockholms Hundsportcentrum, Upplands Väsby.

Målgrupp

Kurserna är avsedda för personer som har för avsikt att söka till nästkommande preparandkurs för blivande exteriördomare.

Förkunskaper

Grundkurs i anatomi och bedömning eller motsvarande kunskaper. Mångårig uppfödarerfarenhet, ringsekreterarauktorisation samt ett flertal tjänstgöringar som ringsekreterare, stor kynologisk erfarenhet samt förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.

Grundkurser i anatomi och bedömning arrangeras av Svenska Kennelklubbens länsklubbar, specialklubbar och rasklubbar.

Lästips!

I broschyrerna nedan hittar du dels en kortfattad beskrivning av vem som kan bli exteriördomare och dels en beskrivning av utbildningsgången i sin helhet. 

Domare på hundutställning – vem kan bli det?

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Kursledare

Lärare kommer anges här när kursdatum finns utannonserat.

Kursavgift

2 000 kr vilket inkluderar kursmaterial, luncher och kaffe. Övriga kostnader för eventuella övernattningar, resor och middagar bekostas av deltagarna själva.

Betalning görs innan kurstillfället enligt inbetalningsuppgifter som översänds till deltagarna innan kursen.

Deltagarantal

Max 24 personer per kurstillfälle. Om antalet anmälningar blir fler sker en gallring vid intagningen till kursen där hänsyn tas till den anmäldes möjlighet att antas till preparandkursen för blivande exteriördomare, utifrån den information som lämnas vid anmälan.

Anmälan

Länk till anmälan kommer finnas här när kursdatum finns utannonserat.

Har du frågor?

Kontakta Ulrika Henriksson på SKKs utbildningsavdelning. 

Centralprov i Anatomi samt Regler och bedömning

Arrangeras efter att centrala kurser enligt ovan hållits. Provet hålls en lördag kl 10.00 vid en och samma tidpunkt på ett flertal platser i landet.

Godkänt centralprov, högst 5 år gammalt, i såväl Anatomi som Regler och bedömning är obligatoriskt för sökande till preparandkursen. Läs mer om centralprovet.

Praktiskt inträdesprov

Arrangeras efter att centrala kurser och centralprov enligt ovan hållits. Provet hålls en helg.

Från och med 2020 är godkänt praktiskt inträdesprov, högst 5 år gammalt, obligatoriskt för sökande till preparandkursen. Läs mer om det praktiska inträdesprovet.