Avelskommittén

Svenska Kennelklubbens Avelskommitté, AK har ansvaret för avelsfrågor inom organisationen. Kommittén ansvarar bland annat för RAS, hälsoprogram, registreringsbestämmelser och de regelverk som omfattar avelsarbete.

Svensk lapphund ligger på en klipphäll
Fotograf Majlis Sundberg

Som avelsråd är det viktigt att du håller dig uppdaterad vad gäller beslut som fattas i Avelskommittén.

Vill du läsa mer om Avelskommittén?

Via länken nedan kan du ta del av bland annat mötesdatum, delegeringsordning, ledamöter och protokoll.

Mer information om Avelskommittén

Kontakta Avelskommittén

E-post: ak@skk.se
Telefon: 08-795 30 48

Svenska Kennelklubbens Avelskommitté
Linda Widebeck
Box 771
191 27 Sollentuna