Mall för RAS

Den här mallen kan användas som stöd för att ta fram ett RAS-dokument. Mallen ger en bild av vilken typ av information som bör finnas med och vilka frågor som bör besvaras och belysas.

När ni är redo att sammanställa allt material ni arbetat fram, finns vår mall som stöd i ert arbetet med att ta fram ett RAS-dokument.

Vi rekommenderar också att ta stöd av vad som finns att läsa under "RAS – en handlingsplan för aveln" Där kan ni få lite mer guidning om vad som passar under respektive avsnitt/rubrik.