BPH i fokus vid internationellt möte

Nyheter
Mentalitet

Mentalbeskrivningar av hundar stod i fokus när åtta europeiska kennelklubbar samlades i Stockholm i veckan. Andra ämnen var EU-kommissionens förslag till lagstiftning gällande hundars välbefinnande och möjligheten att använda AI vid röntgenavläsning.

Varje deltagande delegation presenterade inledningsvis utvecklingen för valpregistreringar, medlemskap och aktiviteter under 2023. Alla klubbarna rapporterade nedgångar i valpregistreringarna efter pandemin men där några såg en stabilisering runt tidigare nivåer såg andra en fortsatt nedgång.

Länder med liknande förutsättningar

”K8” är en löst sammansatt grupp av nationella kennelklubbar med likartade förutsättningar och utmaningar. Just nu deltar Danmark, Frankrike, Finland, Italien, Nederländerna, Norge, Sverige och Tyskland.

Några av länderna har redan lämnat in sin a remissvar på EU-kommissionens förslag till lagstiftning gällande hundars och katters välbefinnande samt spårbarhet. Sverige ska lämna sitt svar senast den 16 februari. Några av kommentarerna togs upp för diskussion vid mötet.

– Det är väldigt värdefullt för oss att kunna diskutera lagstiftning och regler som vi alla ska förhålla oss till, samtidigt som vi kan få en inblick i och bättre förståelse för den specifika situation som råder i de olika länderna, säger Kees de Jong, vd för Svenska Kennelklubben.

Mentalitet i fokus

När Bill Lambert från the Royal Kennel Club talade vid det föregående K8-mötet som hölls i Helsingfors, sa han att nästa stora sak i hundvärlden kommer att vara mentalitet. Eftersom Svenska Kennelklubben sedan 2012 beskriver hundars mentalitet genom det egenutvecklade Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund passade SKK på att berätta mer om BPH samt demonstrera några av momenten för delegaterna.

Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund är anpassat för alla hundar, oavsett ras. En beskrivning tar ungefär 45 minuter och innehåller åtta olika moment där hunden bland annat hanteras av testledaren, träffar främmande personer och utsätts för överraskande moment. Syftet med BPH är att ägaren ska få kunskap om sin hund, att uppfödaren ska kunna utvärdera sin avel och att rasklubben ska få ett verktyg i sitt strategiska arbete.

Demonstration av BPH

Efter en teorigenomgång av SKKs Helena Tilly, då hon gick igenom de olika momenten samt på vilka grunder hundens beteende beskrivs, fick delegaterna se en podengo portugues liso pequeno och en staffordshire bullterrier genomföra några av momenten. BPH görs vanligen utomhus men på grund av vintervädret gjordes demonstrationen inomhus på Stockholms Hundsportcentrum.

På tisdagseftermiddagen presenterade Norsk Kennel Klub sitt inkorsningsprojekt för cavalierer och de krav som ställs på de hundar som deltar. Delegaterna tog även upp de olika kennelklubbarnas regelverk kring höftleds- och armbågsledsröntgen samt regler/lagar gällande minimiålder för avel. Även respektive kennelklubbs praktiska hantering av icke-godkända färger jämfördes och diskuterades.

Möjliga framtida samarbetsområden

Slutligen behandlades även möjligheten att använda AI till exempel för att avläsa röntgenbilder. AI och DNA identifierades som områden att kunna samarbeta kring.

Nästa möte kommer att ske i Düsseldorf i mitten av september och för mötet efter det erbjöd sig den franska kennelklubben att stå värd.