Nu förverkligar vi programförklaringen

Nyheter
Avel & uppfödning

Vi tar nu nästa steg för att främja sundhet hos våra rashundar och för att säkerställa att aveln inom Svenska Kennelklubben, SKK, bygger på att exteriöra faktorer alltid ska främja en god hälsa.

Centralstyrelsen har därför vid sitt möte den 7 februari enhälligt beslutat att ge SKKs Avelskommitté och dess Arbetsgrupp för rashundars sundhet i uppdrag att ta fram konkreta förslag till CS kring hur den programförklaring som Kennelfullmäktige godkände i september 2023 kan verkställas.

Enligt programförklaringen ska SKK inom alla led i organisationen, bedriva och premiera en långsiktig avel där exteriöra faktorer alltid främjar en god hälsa. Särskilt fokus ska i uppdraget läggas på hundraserna bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops, med syfte att säkerställa att de fortsätter att vara en del av SKK-familjen även i framtiden.

Tillit till vårt ansvarstagande

– Vi är i dagsläget ett av få länder i vår närhet som inte fått några inskränkningar gällande aveln. Det beror på att vi haft en god kommunikation med myndigheterna, vilket gjort att de har tillit till vår förmåga att ta ansvar. Det är ett förtroende vi ska vara rädda om, särskilt mot bakgrund av utvecklingen i vår omvärld, säger Britt-Marie Dornell, ordförande i Svenska Kennelklubben.

De åtgärder som Centralstyrelsen vill ha konkreta förslag kring ska omfatta områdena exteriör utveckling, genetisk variation och hälsostatus. I arbetet med den exteriöra utvecklingen ska en exteriör målbild för respektive fokusras tas fram. Förslag till exteriör målbild samt åtgärder ska redovisas för centralstyrelsen senast vid mötet i november 2024 och implementeras under 2025.

– Vi vill ha kvar de fyra fokusraserna inom SKK även i framtiden. Därför ser vi ett behov av att komma vidare så att vi dels säkerställer att alla hundar mår bra, dels kan visa att vi fortsatt tar ansvaret för rashundars hälsa, säger Britt-Marie Dornell.

Läs mer

Centralstyrelsen §5 d) och e) – beslut vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 7 februari 2024.