Nu lanseras det nya BSI-dokumentet

Nyheter
Utställning Avel & uppfödning

Revideringen av dokumentet BSI, Breed Specific Instructions, är nu klar. I och med det försvinner den tidigare benämningen SRD, Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar. Här kan du läsa mer om ändringarna.

tysk schäferhund

Dokumentet för SRD – eller BSI som det nu heter även i Sverige – har tillämpats vid svenska hundutställningar sedan 2009. Dokumentet identifierar riskområden för överdrifter när det gäller exteriör och mentalitet och ska både förebygga och motverka redan uppkomna problem. BSI är ett kommenterande komplement till rasstandarden med målsättning att öka berörda parters medvetenhet om exteriöra och mentala överdrifter och dess påverkan på våra hundars välfärd. 

Breddad målgrupp och nytt utseende

En del i revideringsarbetet har varit att se över dokumentets utseende. Texterna är därför kortare än tidigare och illustrationer har lagts till. Ändringarna hoppas leda till att mer uppmärksamhet riktas mot exteriöra och mentala överdrifter oavsett ras och att dessa inte premieras på våra utställningar och i förlängningen inte heller används i avel.

I och med namnbytet vänder sig dokumentet nu mer både till exteriördomare, uppfödare och hanhundsägare.

Gemensamt för alla nordiska länder

Sedan 2014 har de nordiska kennelklubbarna gemensamt arbetat för att motverka hundars exteriöra och mentala överdrifter och dokumentet BSI är därför gemensamt för alla nordiska länder. BSI omfattar alla rashundar, oavsett om de är listade eller inte.

Läs mer

Breed Specific Instructions, BSI