Utbilda dig till kennelkonsulent!

Nyheter
Avel & uppfödning

Vill du bidra till att svensk hunduppfödning håller hög kvalitet? Då är uppdraget som kennelkonsulent något för dig. Nu söker vi förstärkning på flera ställen runt om i landet. Den första delen av kursen för i år sker 3-5 maj.

Fyra valpar på filtar

Du som vill bli kennelkonsulent bör ha en gedigen egen erfarenhet av hunduppfödning, ha en hög social kompetens och vilja att hjälpa till. Ett krav för att få uppdraget är att du gått SKKs Uppfödarutbildning. Du måste också ha tillgång till körkort, bil, dator, samt ha god datorvana.

Kennelkonsulentens utbildning

Som blivande kennelkonsulent börjar du med elevtjänstgöring med en auktoriserad kennelkonsulent. Ni gör kennelbesök tillsammans under hela utbildningsperioden.

Du ska även vidareutbilda dig i uppfödarfrågor med hjälp av studiematerial från Svenska Kennelklubben och delta på två centralt arrangerade kurser. Efter andra grundkursen är det dags för aspiranttjänstgöring tillsammans med handledaren. Som aspirant planerar du och genomför kennelbesök.

Datum för den första delen av kursen i år är 3-5 maj. Kursen hålls i Stockholm på SKKs kansli.

Auktoriserad kennelkonsulent

Som auktoriserade kennelkonsulent ska du kunna följa våra regler och riktlinjer för kennelkonsulenter. Det innebär bland annat att du ska utföra minst 20 besök per år. Du kommer också att få delta i vidareutbildning vad gäller till exempel lagstiftning och policyfrågor. Varje år anordnas en region- eller rikskonferens som är obligatorisk att deltaga på.

Regler och riktlinjer för kennelkonsulenter

Ersättning och arvode

Att utbilda sig till kennelkonsulent är kostnadsfritt för dig. Som elev får du inget arvode, men behöver du använda din egna bil i samband med elevtjänstgöring ersätts du med 3:10 kr/km. Belopp över 2:50 kr är skattepliktigt. En auktoriserad kennelkonsulent har ett dagsarvode på 1250 kr/dag (över fem timmar).

Något för dig?

Just nu söker vi nya kennelkonsulenter främst till följande län:

  • Örebro
  • (Södra) 
  • Stockholm
  • Västerbotten
  • Västernorrland
  • Norrbotten

Även andra län kan vara av intresse.

Om du är intresserad av att bli kennelkonsulent, ansök på Mitt SKK. Vi kommer under våren gå igenom alla ansökningar och kontakta de som vi valt att gå vidare med senast i april.