Excellenta domare tema för konferens

Nyheter
Utställning

I helgen samlades drygt 230 utställningsdomare till generell exteriördomarkonferens på temat vad det innebär att vara en ”excellent” domare och för att diskutera framtiden för utställningsverksamheten.

En stor del av tiden ägnades åt diskussioner i grupp som i sin tur har gett Exteriördomarkommittén många bra förslag att arbeta vidare med, berättar kommitténs ordförande Bo Skalin.

Konferensen hölls i Arlandastad med syftet att samla exteriördomarna för att utbyta erfarenheter och stärka kompetensen i olika aktuella frågor. Generella domarkonferenser hålls ungefär vart sjätte år.

Den tre dagar långa konferensen inleddes på fredagen med en presentation av de tolv svenska raserna. Under lördagen diskuterades bland annat utbildningen och de etiska dilemman som domare ställs inför. En panel med nyutbildade domare samtalade kring sina erfarenheter av utbildningstiden och hur de rent allmänt upplevt det att komma ut som nya i domaruppdraget.

Söndagen bjöd sedan bland annat på diskussioner kring sundhet, domarens roll i bevarandet av hundraser och en paneldebatt om domarrollen ur ett internationellt perspektiv. Varvat med gruppdiskussioner.

Eva Liljekvist-Borg, vice ordförande i Exteriördomarkommittén, sammanfattade de tre dagarna med att kommittén lyckats få ihop ett bra program med aktuella frågor som lett till givande synpunkter och diskussionsunderlag som EDK kan använda i sitt fortsatta planeringsarbete.